image

Asociácia Coworkingových centier

Nápad založiť asociáciu coworkingov vznikol v čase pandémie, ktorá síce samotným coworkingom nepriala, ale paradoxne nás, ako skupinu prepojila a zblížila. Dôvod bol jednoduchý - všetci sme sa v rovnakom čase potýkali s veľmi podobnými problémami - potrebovali sme sa rýchlo a flexibilne adaptovať na nové pandemické nariadenia, ktoré boli pre coworkingy často pomerne nejednoznačné, zabezpečiť maximálnu ochranu zdravia a bezpečnosť pre našich členov, ale tiež prejsť z offline aktivít na online podujatia, a pritom všetkom neprísť o to, čo robí coworking coworkingom - naše členské komunity.

A tak sme sa ako zástupcovia jednotlivých coworkingov

začali v novembri 2020 pravidelne stretávať, ako inak - online, a vymieňať si svoje postrehy, starosti, ale aj malé radosti, zdieľať online podujatia a vzájomne sa povzbudzovať.

Veľmi rýchlo sme však zistili, že si vieme byť nápomocní aj v oblastiach, ktoré presahujú pandemické obdobie, či už to boli témy denno-denného života coworkingov, alebo strategické plány do budúcnosti. Zároveň sa na nás obracali ľudia, ktorí zvažovali založenie coworkingu a my sme im chceli dať komplexnejšiu informáciu, než len toľko, koľko sa zmestí do jedného telefonátu - tak napr. vznikol nápad na zostavenie Manuálu pre začínajúce coworkingy.

Hneď ako nám to situácia umožnila sme sa, vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a grantovej schéme Active Citizens Fund - Slovakia, začali od začiatku roku 2022 stretávať aj offline, zakaždým v inom hosťujúcom coworkingu. Postupne sme spísali svoje stanovy, schválili predsedníctvo a založili formálne občianske združenie s cieľom naďalej úzko spolupracovať a spoločne budovať inovatívny ekosystém coworkingov naprieč celým Slovenskom.

Naše hodnoty

Spolupráca a jednota

Ako členovia asociácie si vzájomne pomáhame, vytvárame bezpečné, rešpektujúce a podporujúce prostredie, kde organizácie aj individuálne osoby majú chuť a priestor si vzájomne pomáhať a aktívne zdieľať svoje skúsenosti a know-how. Sme jednotní, rozhodnutia robíme ako skupina a tiež robíme všetko preto, aby sme boli ako skupina zladení v tom, čo je vízia a účel organizácie.

Rozmanitosť a rešpekt

Veríme, že rozmanitosť je dôležitým prvkom inovácie a rozvoja a prináša nové nápady a obohatenie pre členov takej spoločnosti. Rozumieme, že každý z nás vychádza z iného prostredia, má iné ciele a metódy. Sme tejto rôznorodosti otvorení, rešpektujeme potreby a kontext každého z nás a považujeme sa za rovnocenných partnerov. Sme otvorení prijímaniu rôznorodých členov do našej asociácie, a tiež novým prístupom, ktoré môžu priniesť. Testujeme nové projekty a aktivity, pričom sa držíme nehierarchického riadenia a rozhodovania.

Profesionalita a účelnosť

Pri kontakte s externým prostredím dodržiavame sľúbené termíny, komunikujeme s rozvahou a staviame na našich naozajstných kompetenciách a kapacitách - odborných, časových a finančných. Sme si vedomí našich silných stránok, ale aj obmedzení, ktoré otvorene komunikujeme. Veríme, že aktivity, stretnutia a spolupráce majú byť účelné s dôrazom na dopad a výsledky. Zdroje (finančné aj ľudské) majú mať vždy svoje odôvodnenie.

Transparentnosť

Ako členovia asociácie veríme v transparentnú spoluprácu medzi nami, ale aj pri spolupráci a komunikácii s externým prostredím. Transparentnosť nám pomáha budovať dôveru jeden v druhého, ale aj spoločnosti voči našim cieľom. Transparentne komunikujeme nielen oblasti, v ktorých sa nám darí, ale aj prípadné prešľapy a nezdary. Táto snaha sa odráža pri zdieľaní dôležitých informácií, ktoré by mohli ohroziť fungovanie a stabilitu asociácie, pri komunikácii a zahrňovaní členov do dôležitých rozhodnutí o smerovaní organizácie, pri financovaní a použití spoločných zdrojov.

Spoločenská zodpovednosť

Snažíme sa zmeniť svet k lepšiemu tým, že sa snažíme mať pri všetkých našich kľúčových aktivitách ako asociácia pozitívny dopad na spoločnosť, reagujeme na aktuálne socio-ekonomické, klimatické a iné globálne, národné a lokálne výzvy využitím našej expertízy. Táto snaha sa odráža v témach vzdelávania, zvyšovania zamestnanosti, regionálneho rozvoja, sieťovania, podpory podnikania, inklúzie a zmierňovania dopadov klimatických zmien.

Často pokladané otázky

Členom asociácie sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a zaväzuje sa nimi riadiť. Člen môže byť riadny alebo čestný.

Riadnym členom sa môže stať iba majiteľ alebo prevádzkovateľ coworkingu resp. iného zdieľaného pracovného priestoru. O tom, či kandidát na člena spĺňa tieto podmienky rozhoduje valné zhromaždenie pri voľbe o prijatí člena.

Čestným členom môže byť právnická alebo fyzická osoba, ktorá sa spolupodieľa na činnosti združenia, alebo odborne pôsobí v oblastiach zameraných na ciele združenia, alebo iným spôsobom aktívne napomáha plneniu poslania združenia.

V súčastnosti má Asociácia 15 riadnych členov.

Asociácia združuje (lokálne komunitné) coworkingy na celom Slovensku, ktoré prejavia záujem byť súčasťou siete a chcú sa na jej chode aktívne podielať.

Spoločné stretnutia: členovia Asociácie sa stretávajú 1x mesačne online a 2x ročne naživo (na jar a na jeseň). Na týchto stretnutia si zdieľajú svoje know-how, riešia aktuálne problémy, navzájom si radia, inšpirujú sa a podporujú.

Spoločné projekty : členovia Asociácie sa spoločne zapájajú do projektu, ako napr. Active citizen fund alebo Erazmus + ale tiež rôzne iné menšie projekty.

Ak máte coworking a chcete sa stať členom Asociácie, napíšte nám na hello@coworkingcvernovka.sk a my vašu žiadosť prerokujeme na najbližšom stretnutí Valného zhromaždenia.

Členovia Asociácie

 • Coworking Poprad |Poprad
 • Coworking GRAND |Veľký Krtíš
 • The Spot |Bratislava
 • Baňa Coworking |Spišská Nová Ves
 • Lab.cafe |Bratislava
 • KC Kláštor |Rožňava
 • Campus Coworking |Bratislava
 • HUBa coworking |Košice
 • Coworking Priestor |Lučenec
 • Coworking Cvernovka |Bratislava
 • STREDCO Coworking |Dolný Kubín
 • Coworking Švejkova štreka |Humenné
 • Coworking Šala |Šaľa
 • BUNKA Žilina |Žilina
 • Cancel coworking |Martin
 • 365.labb |Banská Bystrica
 • Fleck |Trenčín
 • Nádvorie coworking |Trnava

Náš team

member photo

Eva Ščepková

predsedkyňa

365.labb
Banská Bystrica
member photo

Juraj Kavecký

člen predsedníctva

BUNKA Žilina
Žilina
member photo

Katarína Šišková

členka predsedníctva

Coworking Cvernovka
Bratislava

Máš Coworking a chceš sa stať členom Asociácie?

Kontaktuj nás