image

Spoločné projekty a aktivity

Naším prvým spoločným projektom je projekt Posilnenie kapacít a celospoločenského prínosu komunitných coworkingov na Slovensku.

Cieľom projektu je posilnenie kapacít a celospoločenského prínosu komunitných coworkingov ako významných aktérov občianskej spoločnosti, kde plnia funkciu centier vzdelanosti, komunitného organizovania, sieťovania, posilňovania zamestnanosti a podpory podnikavosti.

Výstupmi projektu sú

Asociácia coworkingových centier

založili sme celoslovenskú platformu, v ktorej si navzájom zdieľame s kúsenosti a informácie, podporujeme sa a vytvárame príležitosti pre vznik nových coworkingov na Slovensku

Osvetová kampaň

coworkingové centrum je pre mnohých stále neznámy pojem,  preto sme sa rozhodli ukázať verejnosti, aké výhody prinášajú služby flexibilných kancelárskych priestorov,

Rozvoj coworkingov

zapojeným coworkingom sme pomohli nastaviť biznis plán, marketingovú a organizačnú stratégiu a poskytli sme im možnosť zapojiť sa do niekoľkých ďalších vzdelávacích workshopov.

Platforma

vytvorili sme vlastbú internú platformu na lepšiu komunikáciu a zdieľanie informácii medzi členmi Asociácie

Manuál

príručka, ktorá bude slúžiť aktívnym záujemcov o založenie vlastného coworkingu. Príručka obsahuje triky a rady ako začať, ako rozvrhnúť priestory, ako budovať komunitu, ale aj ako si nastaviť finančný či komunikačný plán.

Stredoeurópske fórum coworkingov

spoločné stretnutie coworkingov zo Slovenska a okolitých krajín. Predstavíme na ňom novovzniknutú Asociáciu a Manuál pre začínajúce coworkingy.

Viac

Máš Coworking a chceš sa stať členom Asociácie?

Kontaktuj nás